Novinka v liečbe ulceróznej kolitídy – hyaluronát sodný (TRUD)

Základom liečby ulceróznej kolitídy je podávanie v ľahších pripídoch aminosalicylátov, v ťažších prípadoch kortikoidov, imunomodulancií alebo biologickej liečba. U časti pacientov však tieto lieky neúčinkujú alebo majú vedľajšie účinky. Pre pacientov s postihnutím konečníka a ľavej časti čreva pribudla nedávno nová liečebná možnosť vo forme klyziem s kyselinou hyalurónovou.

Kyselina hyalurónová

Kyselina hyalurónová  je telu vlastná látka, je dôležitou súčasťou spojivového tkaniva skoro vo všetkých tkanivách. Kyselina hyalurónová je jedným zo základných komponentov medzibunkovej hmoty nielen v spojivovom tkanive, ale aj v sliznici čreva, kde prispieva k jej hydratácii a upevňuje jej súdržnosť. Kyselina hyalurónová je tiež súčasťou ochranného hlienu a vytvára tak bariéru sliznice pred jej poškodzovaním baktériami a toxínmi. < U pacientov s ulceróznou kolitídou je známy úbytok kyseliny hyalurónovej v sliznici čreva. Je to zrejme jeden z faktorov oslabenia sliznice, ktorý vedie k zápalu. Pri výskumoch na zvieratách sa ukázalo, že podanie kyseliny hyalurónovej chránilo sliznicu pred poškodením.

 

Obrázok: Pôsobenie kyseliny hyalurónovej na sliznici. LMW – forma s nízkou molekulárnou hmotnosťou (low molecular weight), HMW – forma s vysokou molekulárnou hmotnosťou (high molecular weight, HA – kyselina hyalurónová (Hyaluronic acid). Zdroj: trud.sk 

Klinická štúdia u pacientov s ulceróznou kolitídou

Vzhľadom na hojivé účinky kyseliny hyalurónovej (IBD98E) a jej úspešnosť v predklinických štúdiách realizovali nedávno Fiorino, Danese a spol klinickú štúdia aj u pacientov s ulceróznou kolitídou. Štúdia bola publikovaná v renomovanom lekárskom časopise Digestive and Liver Disease. Jednalo sa o prospektívnu štúdiu, do ktorej bolo zaradených 21 pacientov s ulceróznou kolitídou s postihnutím konečníka alebo ľavej časti čreva. Hyaluronát sodný ((IBD98E)) bol aplikovaný vo forme rektálnej suspenzie. Pacienti si ho podávali sami večer pred spaním. Aktivita UC sa hodnotila pomocou indexu Mayo skóre a znášanlivosť samotným pacientom na škále od 1 po 10 (čím viac, tým lepšia znášanlivosť. Z celkového počtu 21 pacientov dokončilo štúdiu 16. Odpoveď na liečbu po 4 týždňoch dosiahlo 43% pacientov, remisiu 38%. Úplne zhojenie sliznici pri kolonoskopii sa pozorovalo u 24% pacientov. Hyaluronát sodný bol dobre tolerovaný, polovica pacientov udávala spokojnosť na škále 10. Závažné vedľajšie účinky neboli pozorované. Pacienti udávali ťažkosti spojené prevažne so základným ochorením ako sú hnačky,  nafukovanie, bolesti brucha alebo pocit na zvracanie, z nich 8% dávali lekári do súvisu s liečbou kyselinou hyalurónovou.

Rektálna suspenzia kyseliny hyalurónovej

Rektálna suspenzia použitá v štúdii Fiorina a spol (IBD98E) obsahuje hyaluronát sodný v zmesi jeho vysokomolekulárnej a nízkomolekulárnej formy. Nízkomolekulárna komponenta preniká do sliznice čreva a tu pôsobí protizápalovo a protifibroticky. Vysokomolekulárna forma priľne na povrch sliznice, kde posilňuje ochrannú vrstvu hlinu. Ochranný hlien vytvára bariéru na sliznici čreva, ktorá ho chráni pred pôsobením toxických látok a mikroorganizmov.

 

Na Slovensku je od tohto roku táto rektálna suspenzia dostupná pod názvom TRUD. Jedná sa pritom o voľnopredajný preparát, ktorý je klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka. a pacienti si ju môžu zakúpiť v lekárňach alebo online v eshope. Poisťovňa liečbu neuhrádza.

 

Ako sa kyselina hyalurónová užíva

Rektálna suspenzia kyseliny hyalurónovej sa podáva formou klyzmy do konečníka, jedenkrát denne spravidla večer. Spôsob aplikácie je uvedený na obrázku.

 

Obrázok: aplikácia prípravku TRUD s kyselinou hyalurónovou. Zdroj: trud.sk

 

Doporučená doba liečby sú 4 týždne. Skúsenosti s dlhšou liečbou zatiaľ neboli publikované. Možno však predpokladať, že ak liečba zaberie, bude ju podobne ako iné prípravky potrebné užívať dlhodobo alebo opakovane. Optimálna dávka, interval podávania, ani účinnosť udržiavacej liečby kyselinou hyalurónovou nie je známa.

Záver

Záverom možno konštatovať, že kyselina hyalurónová je novinkou medzi možnosťami liečby ľavostrannej ulceróznej kolitídy. Užíva sa vo forme klyzmy jedenkrát denne pred spaním. Prvé klinické skúsenosti ukazujú klinickú odpoveď asi u polovice pacientov, pričom prípravok mal veľmi dobrú znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky. Vhodný môže byť najmä ako podporná liečba u pacientov s postihnutím konečníka a ľavej časti čreva alebo u pacientov s miernou aktivitou, ktorí nereagujú dostatočne na konvenčnú liečbu. Klinické skúsenosti sú však zatiaľ skromné, a aj keď sa jedná o telu vlastnú látku, je namieste uváženosť pri jej použití.

 

Referencia

Fiorino G., Gilardi D., Naccarato P., Sociale O.R., Danese S. Safety and efficacy of sodium hyaluronate (IBD98E) in the induction of clinical and endoscopic remission in subjects with distal ulcerative colitis. Digestive and Liver Disease 2014; 46: 330-334. Link


Mohlo by Vás zaujímať

Liečba ulceróznej kolitídy

Životospráva pri ulceróznej kolitíde

Diéta počas vzplanutia ulceróznej kolitídy

 

Eshop: TRUD – 1 balenie