Pomáha palina pri liečbe Crohnovej choroby?

V ďalšom článku zo série doplnkovej a alternatívnej liečby črevných zápalových ochorení sa dnes pozrieme na palinu pravú a skúsenosti s liečbou u pacientov s Crohnovou chorobou. Už na úvod pritom treba upozorniť,že mnohí pacienti sú na palinu alergickí a títo ju samozrejme nesmú užívať.O paline

Palina pravá (lat. Artemisia absinthium, ang. Wormwood, ľudovo: Božie drievko) je liečivá rastlina z čeľade astrovité. Palina je široko rozšírená po celom svete a je súčasťou mnohých oficiálnych liekopisov. Na liečivé účely sa stáročia používajú listy a stonky rastliny. Medzi účinné látky v paline patrí absintín a kardamonín.

Obrázok. Kardamonín a absintín z paliny pravej.

Palina sa používa ako liečivá bylinka už niekoľko tisíc rokov predovšetkým na rôzne ochorenia tráviaceho traktu, na parazitárne a plesňové ochorenia. Jej latinský názov sa odvodzuje od kráľovnej Artemízie II z Halikarnasu, ktorá ako známa liečiteľka ju bohato používala. Legendy tvrdia, že ňou údajne úspešne liečila aj svojho manžela. Palina je charakteristická svojou horkou chuťou, pre ktorú sa dokonca spomína niekoľkokrát v Starom aj Novom zákone. Palina sa aj dnes často používa ako súčasť bylinných likérov a aperitívov, ktorým prepožičiava horkastú chuť.

Palina patrí medzi základné liečivé rastliny. Kvalita sa zvyčajne štandardizuje na základe jej obsahu absintínu, ktorý by mal byť aspoň 0,2%. Je dôležité si uvedomiť, že značná časť popoulácie má alergiu na palinu. Táto sa prejavuje typicky v druhej polovici leta sennou nádchou. Títo pacienti však môžu reagovať aj na požitie paliny pravej napríklad v spomínaných aperitívoch príznakmi ako je opuch pery, jazyka, nevoľnosť, tráviace problémy alebo hnačky. Alergické ťažkosti môžu mať aj po požití známeho francúzskeho korenia estragón, ktorý sa vyrába z príbuznej paliny dračej.

Ako palina účinkuje?

Tak ako všetky liečivé byliny, aj palina obsahuje mnoho aktívnych látok, ktoré sú vedecky málo preskúmané. V súčasnosti sa za hlavnú účinnú zložku považuje horespomínaný flavonoid 5,6,3′,5′-tetramethoxy 7,4′-hydroxyflavone (p7F), takzvaný absintín. Viaceré vedecké štúdie preukázali, že táto látka potláča mnohé prozápalové pôsobky (cytokíny) ako sú TNFalfa, interleukín 1beta, interleukín 6, COX2 a mnohé ďalšie (Lee HG, 2004). Protizápalové účinky preukázala aj druhá zlúčenina z paliny – kardamonín (Hatziieremia, 2006).

Klinické štúdie s palinou pravou u pacientov s Crohnovou chorobou

Na základe viacerých sľubných experimentálnych štúdií, ktoré naznačili účinnosť paliny pravej boli realizované dve menšie klinické štúdie u pacientov s Crohnovou chorobou, obe od toho istého tímu lekárov z Nemecka.

Prvou bola klinická štúdia Omera a kolegov z roku 2007 (Omer 2007). V štúdii bolo sledovaných 40 pacientov trpiacich Crohnovou chorobou, ktorým nezabrala 3 týždňová liečba prednizónom. Počas 10 týždňov dostávali popri nezmenenej dovtedajšej liečbe buď bylinnú zmes s obsahom 500 mg paliny pravej tri krát denne (20 pacientov) alebo placebo (tiež 20 pacientov). Počiatočná stabilná dávka prednizónu bola udržiavaná až do 2. týždňa, potom sa začali vysadzovať, takže na začiatku 10. týždňa boli všetci pacienti bez prednizónu. Na konci týždňa 10 bola skúšaná medikácia prerušená. U 18 pacientov (90%), ktorí dostali palinu, došlo k postupnému zlepšeniu Crohnovej choroby a po 8 týždňoch u 13 (65%) pacientov v tejto skupine došlo k úplnému vymiznutiu príznakov (remisii). V skupine liečenej placebom nedosiahol ani jeden pacient remisiu. Táto remisia pretrvávala až do konca sledovaného obdobia, ktoré bolo 20. týždňov a pridanie steroidov nebolo nutné. Palina bola veľmi dobre tolerovaná, neboli pozorované žiadne závažné vedľajšie účinky.

Druhou klinickou štúdiou je malá klinická štúdia Krebsa z roku 2010 (Krebs 2010). Pacienti s aktívnou Crohnovou chorobou dostávali popri dovtedajšej liečbe 750 mg sušeného prášku paliny pravej tri krát denne po dobu 6 týždňov. Do štúdie bolo zaradených 10 pacientov so stredne vysokou a vysokou aktivitou ochorenia. Ďalších 10 pacientov dostávalo popri svojej obvyklej liečbe placebo. Výsledky sa hodnotili po šiestich týždňoch liečby. Osem z desiatich pacientov liečených palinou dosiahlo remisiu ochorenia v porovnaní iba s dvomi v kontrolnej skupine. Takisto sa pozoroval výrazný pokles zápalového pôsobku TNF alfa v krvi pacientov liečených sušenou palinou. Zaujímavým bolo pozorovanie, že palina zlepšila takisto náladu pacientov s CD, meranej pomocou Hamiltonovej škály depresie. Palina bola takisto dobre tolerovaná, závažné vedľajšie účinky sa nepozorovali.

Aké sú riziká užívania paliny a pre koho NIE je liečba vhodná ?

Palina je vo všeobecnosti bezpečná bylinka overená stáročiami. Tak ako všetky liečivá, aj ona však nie je vhodná pre každého.
Mnoho ľudí trpí alergiou na buriny ako je palina a ambrózia. Samozrejme ak má pacient známu alergiu na palinu, nesmie ju užívať. Po požití hrozí totiž ťažká alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť vyrážkami, nevoľnosťou, opuchom jazyka, opuchom tváre alebo dusením sa. V najťažšom prípade hrozí alergický šok, ktorý môže skončiť smrťou.
Palina sa tiež nedoporučuje pre tehotné.
Takisto sa nedoporučuje užívať koncentráty z paliny vo forme tinktúr alebo olejov. Tieto totiž môžu obsahovať vo vyššej koncentrácii škodlivú látku tujón, ktorá vyvoláva kŕče. Z tohto dôvodu bol v Európe takmer 100 rokov zakázaný koncentrovaný alkohol absinth, ktorý sa vyrábal zo zmesi bylín včítane paliny.

Je liečba palinou vhodná pre pacientov s Crohnovou chorobou?

Horeuvedené dve klinické štúdie ukázali, že sušená zmes paliny v dávke 500-750 mg tri krát denne počas 6-10 týždňov bola účinná u 65-90% pacientov s aktívnou Crohnovou chorobou. Treba si však uvedomiť, že spolu bolo v daných štúdiách liečených len 30 pacientov, čo je veľmi malý počet. Navyše pacienti užívali aj svoju obvyklú liečbu. Napriek sľubným výsledkom týchto prvých štúdií, tak ešte dnes nie je možné zodpovedne posúdiť účinnosť a bezpečnosť liečby palinou u pacientov s Crohnovou chorobou. Tak ako u väčšiny komplementárnych a alternatívnych terapií chýbajú skúsenosti.
Užívanie paliny by však mohli zvážiť pacienti po konzultácii s lekárom v prípade, ak ich doterajšia liečba nie je účinná alebo má vážne vedľajšie účinky. Liečba by mala byť doplnkom k bežnej terapii. Pacient by si za žiadnych okolností nemal svojvoľne prerušiť svoju doporučenú liečbu.

Kde kúpiť palinu?

Sušenú palinu je možné kúpiť v ktoromkoľvek kvalitnom obchode s bylinkami. Ako pri všetkých bylinkách je pritom dôležité posúdiť kvalitu produktu a spoľahlivosť výrobcu.

Referencie

  1. Lee HG, Kim H, Oh WK, Yu KA, Choe YK, Ahn JS, et al. Tetramethoxy hydroxyflavone p7F downregulates inflammatory mediators via the inhibition of nuclear factor kappaB. Annals of the New York Academy of Sciences. 2004;1030:555-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15659838
  2. Hatziieremia S, Gray AI, Ferro VA, Paul A, Plevin R. The effects of cardamonin on lipopolysaccharide-induced inflammatory protein production and MAP kinase and NFkappaB signalling pathways in monocytes/macrophages. British journal of pharmacology. 2006;149(2):188-98., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16894344
  3. Omer B, Krebs S, Omer H, Noor TO. Steroid-sparing effect of wormwood (Artemisia absinthium) in Crohn’s disease: a double-blind placebo-controlled study. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2007;14(2-3):87-95., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17240130
  4. Krebs S, Omer TN, Omer B. Wormwood (Artemisia absinthium) suppresses tumour necrosis factor alpha and accelerates healing in patients with Crohn’s disease – A controlled clinical trial. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2010;17(5):305-9., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19962291