Archívy značky: COVID-19

BIOLOGICKÁ LIEČBA A COVID-19

Európska organizácia pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu pripravila dokument s odpoveďami expertov na aktuálne otázky ohľadne liečby IBD počas epidémie COVID-19. Jeho obsah nám priblížil MUDr. Peter Lietava z Univerzitnej nemocnice v Martine.

 

Môže koronavírus COVID-19 napodobovať alebo vyvolať vzplanutie IBD?

Najčastejšími symptómami COVID-19 sú horúčka, únava, suchý kašeľ, bolesť svalov a dýchavičnosť. Pretože rodina koronavírusu spôsobuje nie len respiračné ale aj gastrointestinálne ochorenie, môže sa veľmi zriedkavo objaviť bolesť brucha, hnačka, nauzea, a zvracanie. Skutočne, SARS-CoV2 (pôvodca COVID-19) je prítomný v značných množstvách v stolici COVID-19 pacientov. Teda, súčasný dôkaz nepodporuje infekciu COVID-19 ako príčinu vzplanutia IBD, a hore spomenuté gastrointestinálne symptómy vyplývajú z infekcie a nie z relapsu IBD.

Treba odrádzať IBD pacientov so STABILNÝM ochorením, aby prišli na IBD kliniky v nemocnici?

Pokiaľ ide o STABILNÝCH pacientov BEZ POTREBY APLIKÁCIE BIOLOGICKEJ LIEČBY tak áno, pretože COVID-19 sa šíri v komunite. V nemocničných zariadeniach by mali pacienti praktizovať preventívne oparenia pre COVID-19: nosenie rúška, časté umývanie rúk, zakrytie kašľa alebo kýchnutia utierkou a odhodenie utierky do koša a potom očistenie rúk. Dopravný prostriedok do nemocnice je taktiež dôležitý; pacienti by sa mali vyhnúť autobusom a vlakom, najmä v špičke.

 

Majú IBD pacienti na imunosupresívnej/imunomodulačnej liečbe zvýšené riziko nakazenia COVID-19? Alebo majú riziko vážnejšieho priebehu ochorenia?

IBD pacienti NEMAJÚ zvýšené riziko nakazenia COVID-19 a dáta týkajúce sa imunomodulovaných alebo imunosuprimovaných pacientov a infekcie SARS-CoV-2 sú veľmi vzácne. Riziko ťažšej infekcie majú starší pacienti so sprievodnými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenie 10.5%;  diabetes 7.3%; chronické respiračné ochorenie 6.5%; hypertenzia 6.0%; a karcinómy 5.6%. Zatiaľ čo riziko ťažšej infekcie u pacientov bez týchto komorbidít je len 0.9%.

 

Pretože vo všeobecnosti je riziko ťažkých infekcií (napr. respiračných) nepatrne vyššie u pacientov na imunosupresívnej a/alebo biologickej liečbe, je očakávané, že by sa u nich rovnako mohli vyskytnúť SARS-CoV-2 infekcie. Avšak, aj keď počty pacientov sú limitované, zdá sa, že skupiny s relatívnou imunosupresiou, (veľmi malé deti, tehotné ženy a HIV pacienti) NEJAVIA vyššie riziko komplikácií.

Mimoriadna pozornosť by mala byť venovaná FAJČIAROM, u ktorých je dôkaz VYŠŠEJ VÍMAVOSTI ku COVID19. Je to pravdepodobne spojené s faktom, že tabak zvyšuje génovú expresiu angiotenzín konvertujúceho enzýmu, väzobného receptoru pre tento vírus.

 

Ako možno redukovať riziko nákazy infekciou COVID-19 u IBD pacientov?

Všeobecné preventívne odporúčania sú:

  • vyhnúť sa kontaktu s infikovanými ľuďmi;
  • vyhnúť sa dotykom očí, nosa alebo úst neumytými rukami;
  • čistiť ruky často ich umývaním mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, a/lebo použitím alkoholových dezinfekčných roztokov obsahujúcich 60%–95% alkoholu. Táto procedúra je obzvlášť dôležitá po toalete, pred jedlom, a po kašli, kýchaní alebo vyfukovaní nosa. Mydlo a voda ba myli byť použité ak sú ruky viditeľne špinavé.

Len čo je možné, steroidy ba myli byť taperované (postupne vysadené), pretože zvyšujú riziko ťažkej infekcie.

 

 

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby počas infekcie COVID-19?

Kvôli vylučovaciemu času imunosupresív (napr. azatioprínu – Imuran, Immunoprin, Imasup) a biologík, vysadenie týchto terapií by nebolo užitočné pri miernych alebo stredných prípadoch ochorenia COVID-19. Výnimkou je liečba kortikosteroidmi, ktoré by mali byť postupne vysádzané.

  • ťažkých a kritických pacientov s COVID-19 je vysadenie týchto liekov vhodné.

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby ak žijú v endemickej oblasti?

Súčasný dôkaz NEPODPORUJE vysadenie liečby, u pacientov žijúcich v endemickej oblasti, ani to nebolo predtým odporúčané v podobných situáciách (počas infekcie SARS-CoV alebo pandemického H1N1v).

Rozhodnutie môže odlišné v prípade zahájenia imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby. Pokiaľ je to možné, počas epidémie COVID-19, liečba by mala byť odložená na základe zhodnotenia individuálneho rizika.

 

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby alebo urobiť nejakú ďalšie opatrenia keby mali blízky kontakt s niekým s potvrdenou infekciou COVID-19?   

  • V prípade blízkeho kontaktu s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 by sa IBD pacienti mali riadiť podľa podľa národných odporúčaní, ako akékoľvek iné osoby. Kľúčová je sociálna izolácia a rozhodujúcimi sú starostlivé sledovanie a promptné lekárskej zhodnotenie v prípade vývoja symptómov.

Čo poradím IBD pacientom, ktorí chcú cestovať do endemických oblastí?

IBD pacienti by mali byť odradení od cestovania do endemických oblastí, v ktorých je evidentný komunitný prenos.

 

Vypracované podľa ECCO (Európska spoločnosť pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu) zhromaždenie gastroenterológov so špeciálnym zameraním o oportúnne infekcie a expertov na infekčné ochorenia.