Tripterygium wilfordii a Crohnova choroba

Lekári v Číne publikovali svoje skúsenosti s liečbou Crohnovej choroby pomocou bylinky Tripterygium wilfordii. Bola síce účinná, ale napriek všeobecnej viere v neškodnosť byliniek, mala aj vedľajšie účinky. Čitajte v ďalšom z článkov o komplementárnej liečbe črevných zápalov. 

Tripterygium wilfordii

Tripterygium wilfordii je rastlina, ktorej extrakty sa používajú v tradičnej čínskej medicíne pod názvom Lei-gong-teng. Obsahuje triptolid, zlúčeninu s protizápalovými vlastnosťami. Rastlina je využívaná v tradičnej čínskej medicíne pri liečení horúčky a zimnica, opuchov a vredov. Súčasná medicína skúma možnosti využitia pri liečbe zápalových ochorení kĺbov (reumatoidná artritída), zápalu pečene (chronická hepatitída), zápalu obličiek, Bechterevovej choroby a rôznych kožných problémov. Tripterygium sa v Číne používa veľmi často na liečbu Crohnovej choroby.

Klinické štúdie s Tripterygium wilfordii v liečbe Crohnovej choroby

V posledných rokoch bolo vo svetovej odbornej literatúre publikovaných niekoľko čínskych klinických štúdií, ktoré skúmali účinnosť a bezpečnosť liečby Tripterygium wilfordii u pacientov s Crohnovou chorobou. Najviac skúmal túto bylinku Profesor Li z Univerzity v Nankingu v Číne, ktorý spolu so spolupracovníkmi publikoval výsledky troch štúdií (1-3).

V prvej štúdii dostávalo 39 pacientov s Crohnovou chorobou po operácii v remisi buď polyglykozidy T. wilfordii v dávke 1 mg na kilogram hmotnosti denne alebo mesalazínu v dávke 4 gramy denne počas 52 týždňov (1). V skupine pacientov, ktorí dostávali T.wilfordii sa ochorenia vrátilo v 5% (klinická recidíva) a zápalové zmeny pri endoskopii sa znovuobjavili  v 21% (endoskopická recidíva), čo bolo významne menej ako 21% a 53% v skupine, ktorá užívala mesalazín.

V druhej podobnej štúdii porovnávali čínski lekári účinnosť T. wilfordii v dávke 1,5 mg na kilogram hmotnosti denne s azatioprinom (Imuran, Imunoprim, Imasup) v dávke 2 mg na kilogram hmotnosti u  90 pacientov s Crohnovou chorobou, ktorí podstúpili operáciu čreva., Z nich 47 pacientov dokončilo štúdiu. Návrat klinických príznakov ochorenia (klinická recidíva) v 52 týždňoch bol podobný u obidvoch skupín, t.j. 27% pacientov užívajúcich Tripterygium a 18% na azatioprine. Endoskopická recidíva bola však významne častejšia u pacientov užívajúcich Tripterygium 74% ako azatioprín 50%.

V tretej najväčšej štúdii z toho istého centra sa skúmala účinnosť T.wilfordii u 198 pacientov so stredne ťažkou Crohnovou chorobou v remisii (2). Pacienti boli náhodne zadelení (randomizovaní) do troch skupín. V jednej dostávali mesalazín v dávke 3 gramy denne , v druhej T wilfordii v nížšej dávke 1,5 mg na kilogram hmotnosti denne , v tretej T wilfordii vo vyššej dávke 2 mg na kilogram hmotnosti denne počas 52 týždňov (2) Sledovala a porovnávala sa účinnosť v udržaní remisie. Štúdiu dokončilo len 137 osôb. Po roku liečby boli významné rozdiely v účinnosti. Ochorenie sa zhoršilo (klinický relaps) u 29%  pacientov užívajúcich mesalazín, u 22% užívajúcich nižšiu dávku Tripterygium wilfordii a len u 10% užívajúcich vyššiu dávku Tripterygium wilfordii. Na druhej strane až 28-30% pacientov užívajúcich trypterigium mali vedľajšie účinky,  v porovnaní s len 14% pacientov, ktorí užívali mesalazín. V skupine liečenej T. wilfordii  malo 15% pacientov pokles bielych krviniek a 10% zvýšenie pečeňových testov, vyskytli sa aj prípady zhoršenia obličkových funkcií (3 pacienti), vypadávania vlasov (3 pacienti). Autori uvádzajú, že u väčšiny pacientov sa laboratórne parametre upravili po znížení alebo vysadení liečby. Výskyt ostatných ťažkostí bol porovnateľný alebo nižší ako v skupine s placebom. Autori záverovali, že T. wilfordii v dávke 2 gramy na kilogram bolo dobre tolerované a účinnejšie ako mesalazín v udržaní remisie u pacientov s Crohnovou chorobou.

Záver

Záverom možno konštatovať, že Tripterigium wilfordii v dávke 1-2 mg na kilogram hmotnosti pacienta denne bolo v troch čínskych štúdiách účinnejšie ako mesalazín, ale menej účinné ako azatioprin v udržiavacej liečbe pacientov s Crohnovou chorobou. Liečba nie je úplne bez rizika a boli pozorované viaceré laboratórne odchýlky, predovšetkým pokles bielych krviniek a zvýšenie pečeňových testov. Všetky publikované skúsenosti sú zatiaľ len od jednej skupiny lekárov. Teoreticky by bolo T. wilfordii možnou alternatívou pre pacientov s miernou formou Crohnovej choroby ako doplnková liečba, ak netolerujú alebo neodpovedajú na liečbu mesalazínom alebo azatioprínom. Potrebné sú však ďalšie klinické skúsenosti a štúdie.

 

Referencie

  1. Ren J, Wu X, Liao N, et al. Prevention of postoperative recurrence of Crohn’s disease: Tripterygium wilfordii polyglycoside versus mesalazine. The Journal of international medical research. 2013;41(1):176-87. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23569144
  2. Sun J, Shen X, Dong J, et al. Tripterygium wilfordii Hook F as Maintenance Treatment for Crohn’s Disease. The American journal of the medical sciences. 2015;350(5):345-51. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26473333
  3. Zhu W, Li Y, Gong J, et al. Tripterygium wilfordii Hook. f. versus azathioprine for prevention of postoperative recurrence in patients with Crohn’s disease: a randomized clinical trial. Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver. 2015;47(1):14-9. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445405

Mohlo by Vás zaujímať

Liečba Crohnovej choroby

Pomáha palina pri liečbe Crohnovej choroby?

Ako prestať fajčiť pri Crohnovej chorobe