Liečba ulceróznej kolitídy

  Liečba ulceróznej kolitídy závisí od rozsahu a aktivity ochorenia. Liečba je založená, podobne ako v prípade Crohnovej choroby, na potlačení zápalovej reakcie pomocou preparátov s obsahom mesalazínu, kortikoidov, azatioprínu a tzv biologickej liečby. Viac o jednotlivých liekoch je uvedené na tejto stránke: Lieky použivané pri IBD. V porovnaní s Crohnovou chorobou sa viac používajú lokálne formy liečby, ako sú čapíky a klyzmy.

  Ľahké formy ochorenia sa liečia podľa rozsahu zápalu pomocou prípravkov s obsahom mesalazínu. Pri postihnutí konečníka sa používajú čípky a klyzmy. Pri rozsiahlejšom postihnutí hrubého čreva tabletky s riadením uvoľňovaním v dávke do 4g denne. Pri zlyhaní sa indikujú klyzmy s obsahom kortikoidov /budenosid alebo hydrokortizon). Pri dosiahnutí remisie sa dávky znižujú na minimálne účinné dávky.


Mohlo by Vás zaujímať: Účinnosť liečby aminosalicylátmi u pacientov s ulceróznou kolitídou


Pri liečbe kolitídy so strednou a ťažkou aktivitou sa používajú tabletky s mesalazínom a zvyčajne sú nutné kortikoidy (najčastejšie Prednison alebo Medrol) v dávke 0,5-1 g/kg hmotnosti po dobu 1-2 týždňov s postupným znižovaním (taperovaním) dávky o 2,5-10 mg týždenne. Vzhľadom na vysokú mieru recidívy stredných a ťažkých foriem UC je vo väčšine prípadov indikovaná udržiavacia imunosupresívna liečba. Táto sa zväčša indikuje ak po vysadení kortikoidnej liečby dochádza opätovne k vzplanutiu ochorenia.


Mohlo by Vás zaujímať: Glukokortikoidy: Všetko čo potrebujete vedieť o liečbe pri Crohnovej choroby a ulceróznej kolitíde


V minulosti bol prvým liekom, ktorý sa podával na udržanie remisie pacientov s ulceróznou kolitídou liek azatioprín (Imuran, Imunoprim) a to vo forme tabletiek jeden až dvakrát denne v dávke 2-2,5mg/kg hmotnosti pacienta. Pri tejto forme liečby sa dlhodobá uspokojivá odpoveď dosahuje asi u dvoch pätín pacientov. Pri zahájení liečby je potrebné často vyšetriť krv. Sleduje sa najmä počet bielych krviniek, pečeňové a pankreatické testy. Bohužiaľ asi tretina pacientov liek netoleruje a jeho užívanie musí byť prerušené. Väčšinou sa jedná o prechodné zmeny testov krvi, asi 5-10% pacientov však máva aj prechodný nepríjemný pocit na vracanie. U tých pacientov, ktorý liek tolerujú býva dlhodobo účinný asi u polovice až dvoch tretín pacientov. Nakoľko v súčasnosti už sú dostupné aj modernejšie prípravky, azatioprim sa čoraz častejšie podáva v kombinácii s biologikami alebo až po ich zlyhaní.


Mohlo by Vás zaujímať: Azatioprín a 6-merkaptopurín v liečbe črevných zápalových ochorení


V súčasnosti sa za veľmi účinnú formu imunosupresívnej liečby považuje biologická liečba prípravkami, ktoré blokujú zápalovú látku TNFα. Prvým biologikom podávaným pacientom s ulceróznou kolitídou bol prípravkom s účinnou látkou infliximab (Remicade, Remsima), ktorý sa podáva na špecializovaných ambulanciách pri centrách pre liečbu črevných zápalov vo forme asi dvojhodinových infúzií šesť až dvanásťkrát ročne. Novší prípravok obsahuje účinnú látku adalimumab (Humira) alebo golimumab (Simponi). Adalimumab sa podáva sa jedenkrát za dva týždne pomocou špeciálnej injekcie alebo injekčného pera pod kožu. Golimumab sa podáva rovnako pod kožu jeden krát mesačne. Humiru aj Simponi si väčšina pacientov vie podávať po krátkom zaškolení sama v domácich podmienkach podobne ako diabetici inzulín.


Mohlo by Vás zaujímať: Biologická liečba črevných zápalových ochorení blokátormi TNFα


Medzi najnovšie lieky na liečbu ulceróznej kolitídy patrí vedolizumab (Entyvio), ktoré je dostupné od roku 2016. Vedolizumab sa podáva vo forme infúzií. Úvodné infúzie sa podávajú tri v priebehu 6 týždňov a potom každé 4-8 týždňov. Výhodou vedolizumabu je že pôsobí iba v čreve, v podstate nie sú známe žiadne systémové vedľajšie účinky.

Pri biologickej liečbe dosahujú asi dve tretiny pacientov dlhodobú uspokojivú remisiu a sú bez ťažkostí. Rozhodnutie medzi jednotlivými prípravkami závisí od preferencií pacienta (samostatné podávanie injekcií alebo infúzie v centre) a od viacerých klinických okolností, ktoré posúdi ošetrujúci lekár, ako je napríklad alergia na zložku preparátu. Biologické lieky schvaľuje na návrh lekára špecializovaného centra zdravotná poisťovňa pacienta.


Mohlo by Vás zaujímať: Vedolizumab v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy


Ťažká tzv. fulminantná ulcerózna kolitída je závažným klinickým stavom a vyžaduje hospitalizáciu a intenzívnu liečbu antibiotikami, kortikoidmi a infúznu koreciu porúch vnútorného prostredia (tzv. Oxfordský režim). Vo väčšine prípadov sú nutné i transfúzie a rôzna podporná liečba. Ak pri danej liečbe nedôjde do 3-7 dní k zlepšeniu stavu pacienta, do liečby sa pridáva cyklosporín alebo infliximab. V asi 10% prípadov sa stav napriek komplexnej liečbe nelepší a je nevyhnutná operácia.

Chirurgická liečba je indikovaná pri zlyhaní medikamentóznej liečby. V súčasnosti je preferované operačné riešenie ulceróznej kolitídy takzvaná totálna proktokolektómia s vytvorením ileálneho pauča a ileoanálnou anastomózou (IPAA). Jedná sa o úplné odstránenie hrubého čreva a vytvorenie umelého konečníka z kľučky tenkého čreva. Jedná sa o technicky náročnú operáciu, ktorá vyžaduje skúseného chirurga. Alternatívnym chirurgickým riešením je odstránenie hrubého čreva a vytvorenie trvalého vývodu na brušnej stene (stómie).

Pri urgentných zákrokoch sa zvyčajne volí dvojstupňové operačné riešenie. V prvom kroku sa realizuje kolektómia s vytvorením vývodu. V druhom kroku, pokiaľ to anatomické pomery dovoľujú, sa vykonáva rekonštrukčná operácia s vytvorením horeuvedeného ileálneho pauča. Po operácii sa ulcerózna kolitída už nevráti.  Kvalita života po kolektómii však nedosahuje úroveň zdravej populácie. Hlavným problémom je zvýšený počet riedkych stolíc 4 až 10-krát denne a zápaly pauča. Prehľad chirurgickej liečby ulceróznej kolitídy na Slovensku je možné si pozrieť na stránkach www.ibdchirurgia.sk .

Prognóza ulceróznej kolitídy

Prognóza ulceróznej kolitídy závisí od rozsahu postihnutia hrubého čreva  a stupňa aktivity ochorenia. V súčasnosti už väčšina pacientov dosahuje pri správne zvolených liekov dlhodobú remisiu a žije normálnym životom. Pred érou imunosupresívnej liečby bolo potrebné až polovicu pacientov operovať v priebehu prvých 5 rokov po stanovení diagnózy.  Najmä po zavedení imunosupresív a biologickej liečby je v súčasnosti priemerná dĺžka i kvalita života pacientov porovnateľná so zdravou populáciou. Pozornosť pri dlhodobej starostlivosti sa preto posúva na prevenciu závažných komplikácií ako je rakovina hrubého čreva, rednutie kostí (osteoporóza), komplikácie dlhodobej liečby kortikoidmi (cukrovka, vysoký tlak, šedý zákal) a prevencia a dôsledná liečba prípadných infekcií.

 

Mohlo by Vás zaujímať

Príznaky a diagnostika

Životospráva pri ulceróznej kolitíde

Doporučenia renomovanej lekárskej organizácie ECCO pre liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy preložené do slovenčiny

Prieskum ukázal, ktoré slovenské pracoviská operujú najviac pacientov s IBD.

IBD Kalkulačka; vypočítajte si aktivitu ochorenia online pomocou indexov, ktoré používajú lekári