Liečba

AKO SI ZVÝŠIŤ IMUNITU

Článok sponzorovaný spoločnosťou PRO MED SK.

 

Ak funguje imunitný systém tak, ako má, k  imunitnej reakcii dochádza len v  prípade, že sa objavia telu cudzorodé látky.

Ak je však fungovanie systému narušené, telo sa buď nebráni dostatočne, alebo omylom považuje vlastné bunky za cudzie a snaží sa ich zničiť.

Typickým príznakom oslabenej imunity sú často sa opakujúce rozličné ochorenia. Na podporu imunity pomocou prírodných látok existuje veľa rád, ale len niektoré sú stále účinné.

Čítaj viac »

NOVÁ KNIHA: ŽIVOT S CROHNOVOU CHOROBOU A ULCERÓZNOU KOLITÍDOU

 

Predstavujeme Vám druhé rozšírené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie pre pacientov Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

 

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva, Crohnova choroba  a ulcerózna kolitída sú chronické celoživotné ochorenia, ktorými trpí na Slovensku približne pätnásťtisíc pacientov. Výskyt týchto ochorení z neznámych príčin stúpa a neraz sa začínajú už v detskom veku.

 

 

 

 

Na internete je dostupných množstvo informácii. Získať však zrozumiteľné a hodnoverné informácie je často pre slovenského pacienta ťažké. Stretávame sa s pacientmi, ktorí majú mnoho nezodpovedaných otázok nie len pri stanovení diagnózy, ale aj pri prebiehajúcej chorobe.

 

Pred 7 rokmi sme sa preto rozhodli napísať vlastnú publikáciu pre našich pacientov a ich blízkych. Vznikla tak prvá komplexná publikácia pre IBD pacientov v slovenskom jazyku. Rozšírené nové vydanie je obohatené o najnovšie fakty a informácie s cieľom odovzdať všetky dôležité informácie o Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde zrozumiteľným spôsobom.

Čítaj viac »

BIOLOGICKÁ LIEČBA A COVID-19

Európska organizácia pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu pripravila dokument s odpoveďami expertov na aktuálne otázky ohľadne liečby IBD počas epidémie COVID-19. Jeho obsah nám priblížil MUDr. Peter Lietava z Univerzitnej nemocnice v Martine.

 

Môže koronavírus COVID-19 napodobovať alebo vyvolať vzplanutie IBD?

Najčastejšími symptómami COVID-19 sú horúčka, únava, suchý kašeľ, bolesť svalov a dýchavičnosť. Pretože rodina koronavírusu spôsobuje nie len respiračné ale aj gastrointestinálne ochorenie, môže sa veľmi zriedkavo objaviť bolesť brucha, hnačka, nauzea, a zvracanie. Skutočne, SARS-CoV2 (pôvodca COVID-19) je prítomný v značných množstvách v stolici COVID-19 pacientov. Teda, súčasný dôkaz nepodporuje infekciu COVID-19 ako príčinu vzplanutia IBD, a hore spomenuté gastrointestinálne symptómy vyplývajú z infekcie a nie z relapsu IBD.

Treba odrádzať IBD pacientov so STABILNÝM ochorením, aby prišli na IBD kliniky v nemocnici?

Pokiaľ ide o STABILNÝCH pacientov BEZ POTREBY APLIKÁCIE BIOLOGICKEJ LIEČBY tak áno, pretože COVID-19 sa šíri v komunite. V nemocničných zariadeniach by mali pacienti praktizovať preventívne oparenia pre COVID-19: nosenie rúška, časté umývanie rúk, zakrytie kašľa alebo kýchnutia utierkou a odhodenie utierky do koša a potom očistenie rúk. Dopravný prostriedok do nemocnice je taktiež dôležitý; pacienti by sa mali vyhnúť autobusom a vlakom, najmä v špičke.

 

Majú IBD pacienti na imunosupresívnej/imunomodulačnej liečbe zvýšené riziko nakazenia COVID-19? Alebo majú riziko vážnejšieho priebehu ochorenia?

IBD pacienti NEMAJÚ zvýšené riziko nakazenia COVID-19 a dáta týkajúce sa imunomodulovaných alebo imunosuprimovaných pacientov a infekcie SARS-CoV-2 sú veľmi vzácne. Riziko ťažšej infekcie majú starší pacienti so sprievodnými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenie 10.5%;  diabetes 7.3%; chronické respiračné ochorenie 6.5%; hypertenzia 6.0%; a karcinómy 5.6%. Zatiaľ čo riziko ťažšej infekcie u pacientov bez týchto komorbidít je len 0.9%.

 

Pretože vo všeobecnosti je riziko ťažkých infekcií (napr. respiračných) nepatrne vyššie u pacientov na imunosupresívnej a/alebo biologickej liečbe, je očakávané, že by sa u nich rovnako mohli vyskytnúť SARS-CoV-2 infekcie. Avšak, aj keď počty pacientov sú limitované, zdá sa, že skupiny s relatívnou imunosupresiou, (veľmi malé deti, tehotné ženy a HIV pacienti) NEJAVIA vyššie riziko komplikácií.

Mimoriadna pozornosť by mala byť venovaná FAJČIAROM, u ktorých je dôkaz VYŠŠEJ VÍMAVOSTI ku COVID19. Je to pravdepodobne spojené s faktom, že tabak zvyšuje génovú expresiu angiotenzín konvertujúceho enzýmu, väzobného receptoru pre tento vírus.

 

Ako možno redukovať riziko nákazy infekciou COVID-19 u IBD pacientov?

Všeobecné preventívne odporúčania sú:

  • vyhnúť sa kontaktu s infikovanými ľuďmi;
  • vyhnúť sa dotykom očí, nosa alebo úst neumytými rukami;
  • čistiť ruky často ich umývaním mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, a/lebo použitím alkoholových dezinfekčných roztokov obsahujúcich 60%–95% alkoholu. Táto procedúra je obzvlášť dôležitá po toalete, pred jedlom, a po kašli, kýchaní alebo vyfukovaní nosa. Mydlo a voda ba myli byť použité ak sú ruky viditeľne špinavé.

Len čo je možné, steroidy ba myli byť taperované (postupne vysadené), pretože zvyšujú riziko ťažkej infekcie.

 

 

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby počas infekcie COVID-19?

Kvôli vylučovaciemu času imunosupresív (napr. azatioprínu – Imuran, Immunoprin, Imasup) a biologík, vysadenie týchto terapií by nebolo užitočné pri miernych alebo stredných prípadoch ochorenia COVID-19. Výnimkou je liečba kortikosteroidmi, ktoré by mali byť postupne vysádzané.

  • ťažkých a kritických pacientov s COVID-19 je vysadenie týchto liekov vhodné.

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby ak žijú v endemickej oblasti?

Súčasný dôkaz NEPODPORUJE vysadenie liečby, u pacientov žijúcich v endemickej oblasti, ani to nebolo predtým odporúčané v podobných situáciách (počas infekcie SARS-CoV alebo pandemického H1N1v).

Rozhodnutie môže odlišné v prípade zahájenia imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby. Pokiaľ je to možné, počas epidémie COVID-19, liečba by mala byť odložená na základe zhodnotenia individuálneho rizika.

 

Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby alebo urobiť nejakú ďalšie opatrenia keby mali blízky kontakt s niekým s potvrdenou infekciou COVID-19?   

  • V prípade blízkeho kontaktu s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 by sa IBD pacienti mali riadiť podľa podľa národných odporúčaní, ako akékoľvek iné osoby. Kľúčová je sociálna izolácia a rozhodujúcimi sú starostlivé sledovanie a promptné lekárskej zhodnotenie v prípade vývoja symptómov.

Čo poradím IBD pacientom, ktorí chcú cestovať do endemických oblastí?

IBD pacienti by mali byť odradení od cestovania do endemických oblastí, v ktorých je evidentný komunitný prenos.

 

Vypracované podľa ECCO (Európska spoločnosť pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu) zhromaždenie gastroenterológov so špeciálnym zameraním o oportúnne infekcie a expertov na infekčné ochorenia.   

Revolučná liečba kmeňovými bunkami pre pacientov s Crohnovou chorobou a fistulami

Fistuly okolo konečníka sú vážnou komplikáciou pre pacientov s Crohnovou chorobou. V časti pacientov bohužiaľ súčasná liečba nepomáha. Tento rok však prichádza nová revolučná liečba fistúl okolo konečníka pomocou kmeňových buniek, ktorá je novou nádejou pre desiatky pacientov na Slovensku.  Čítaj viac »

Nátržník vzpriamený (tormentil) a ulcerózna kolitída

Úvod

Nátržník vzpriamený (latinsky Potentilla erecta) je rastlina, ktorá sa od nepamäti používa na celý rad zdravotných ťažkostí ako sú kŕče brucha, hnačka a krvácanie z konečníka. Rastlina bola známa už v antickej dobe, kedy ju samotný Hippokrates ordinoval pri liečbe moru a použil ju aj pri malárii. V 17. storočí ňou liečili boľavé zuby a najmä hnačky. V roku 2007 boli uverejnené prvé informácie o jej možnom použití pri liečbe ulceróznej kolitídy.

Rastlina

Nátržník je trváca bylina, pôvodom z Európy a z Ázie, vysoká 15 – 30 cm s poliehavou až vzpriamenou stonkou. Rastlinu často nájdeme v svetlých, zmiešaných i ihličnatých lesoch, na vresoviskách, v stepných porastoch, slatinách, obľubuje pôdy, ktoré sú aspoň občas vlhké a neznáša vápnik. Plody sú nažky. Kvitne v máji až v auguste, predmetom zberu sú podzemky dokonale zbavené koreňov tzv Tormentillae radix (Rhizoma). Vykopávajú sa opatrne (sú na to špeciálne nástroje, trojprstové motyčky, ľudovo nazývané „múria noha) a to na jar (marec) alebo na jeseň (október). Účinné látky sú triesloviny (tzv. tormentilové).

Nátržník sa používa v tradičnej čínskej medicíne a tiež v európskej ľudovej medicíne na liečbu hnačiek a iných ochorení zažívacieho traktu. Bolo preukázané, že má bakteriostatický a virostatický účinok, t.j. zastavuje rast baktérií a vírusov. Odvar z koreňa nátržníka možno použiť aj ako kloktadlo pri zápaloch v ústnej dutine, pri angíne, pri krvácaní ďasien alebo po vytrhnutí zuba.

Nátržník a  ulcerózna kolitída

Dr.Huber s kolegami z Univerzity vo Freiburgu skúmali účinnosť nátržníka u 16 ambulantných pacientov s aktívnou ulceróznou kolitídou. Každý účastník dostával postupne sa zvyšujúce dávky extraktu nátržníka (1200, 1800, 2400 a 3000 mg). Dávka sa vždy podávala denne po dobu 3 týždňov a po nej nasledovala 4 týždňová fáza bez podávania nátržníka (tzv. wash-out). Po kažedej fáze sa zhodnotil u pacienta index aktivity ochorenia a nedošlo k zlepšeniu ochorenia, pacient dostával ďalšie kolo vyššej dávky nátržníka. Autori pozorovali, že počas podávanie nátržníka sa aktivita ochorenia zlepšila u každého pacienta a to v závislosti od dávky a počas wash-out fázy sa naopak opäť zhoršila. Asi tretina pacientov pociťovala mierny brušný dyskomfort, nemuseli však prerušiť liečbu. Táto štúdia, hoci na malom počte pacientov, ukázala, že nátržník by mohol mať priaznivý efekt pri liečbe ulceróznej kolitídy. Sú však nutné ďalšie klinické pozorovania  jeho využití pri ulceróznej kolitíde.

 

Referencie

Huber R, Ditfurth AV, Amann F, et al. Tormentil for active ulcerative colitis: an open-label, dose-escalation study. J Clin Gastroenterol 2007;41:834–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17881930

http://www.liecive.herba.sk/index.php/koncentraty/herbar/841-natrznik-vzpriameny 

Východoázijské bylinkové zmesy Fufangkushen a  Xilei San v liečbe ulceróznej kolitídy

Na stránke crohnika.sk sme už publikovali niekoľko článkov o čínskych bylinách, napríklad o indigo oficinalis. V tomto článku sú uvedené dve bylinné zmesy, ktoré sa v čínskej medicíne široko používajú: Fufangkushen a Xilei San. V oboch má silné zastúpenie už spomínané indigo a klinické výskumy ukazujú, že by mohli byť prínosom v liečbe pacientov s ulceróznou kolitídou.  Čítaj viac »

Nový liek pre pacientov s ulceróznou kolitídou už aj na Slovensku

Napriek novým účinným liekom, ťažkosti u mnohých pacientov s ulceróznou kolitídou stále pretrvávajú. Časť pacientov naopak dostupné lieky netoleruje. Pre týchto pacientov sa preto hľadajú stále nové možnosti liečby. Od jesene je už aj na Slovensku dostupná nová liečba vo forme tabletiek, zatiaľ na špeciálne výnimky. Čítaj viac »

Biologicky podobné lieky (biosimilárne lieky)

Veľa sa v poslednej dobe diskutovalo o biosimilárnych liekoch. Tento článok sa venuje práve týmto novým generickým liekom podobným originálnym biologikám. Na jednej strane tvrdí sa, že sú rovnako bezpečné a účinné a prinášajú veľkú úsporu a dostupnosť pre mnohých pacientov, ktorí by sa k biologickej liečbe ťažšie dostávali. Na druhej strane, existujú obavy o bezpečnosť a účinnosť tejto liečby. Čítajte v novom článku na Crohnike. Čítaj viac »

Nový prieskum o chirurgických operáciách pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami na Slovensku

Pacienti s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou potrebujú často chirurgickú liečbu, nezriedka opakovane. Moderná liečba síce výrazne znížila potrebu operácií, stále však asi tretina pacientov s Crohnovou chorobou a asi 5 % s ulceróznou kolitídou chirurga skôr alebo neskôr potrebuje. Pre týchto pacientov je už roky k dispozícii stránka www.ibdchirurgia.sk

Čítaj viac »

Nízky testosterón a  Crohnova choroba

Testosterón je najdôležitejší mužský pohlavný hormón. Jeho nedostatok sa spája aj s horším priebehom Crohnovej choroby. Pri nízkych hladinách u muža sa nahrádza predovšetkým vo forme gélov a injekcií. Aký je efekt tejto liečby u pacientov s Crohnovou chorobou, či je bezpečná, u koho myslieť na nízku hladinu a koho liečiť preberáme v ďalšom z článkov na Crohnike. Čítaj viac »

Page 1 of 3
1 2 3