Nízky testosterón a  Crohnova choroba

Testosterón je najdôležitejší mužský pohlavný hormón. Jeho nedostatok sa spája aj s horším priebehom Crohnovej choroby. Pri nízkych hladinách u muža sa nahrádza predovšetkým vo forme gélov a injekcií. Aký je efekt tejto liečby u pacientov s Crohnovou chorobou, či je bezpečná, u koho myslieť na nízku hladinu a koho liečiť preberáme v ďalšom z článkov na Crohnike.

Testosterón

Testosterón sa tvorí najmä v semenníkoch, ale v malom množstve aj v kôre nadobličiek. U mužov je potrebný k sformovaniu a vývoju pohlavných orgánov. Okrem toho stimuluje vznik mužských druhotných pohlavných znakov, ako sú napr. hrubnutie hlasu alebo rast vlasov. Testosterón však má aj anabolické vlastnosti. Umožňuje rýchlejší rast svalov, rast kostí, a tiež udržanie svalovej hmoty. Testosterón hrá významnú úlohu aj u ženy najmä pre sexuálne funkcie a psychiku, jeho úloha je však málo preskúmaná.

Normálna hladina testosterónu umožňuje správne fungovanie ľudského tela. Nedostatočná hladina testosterónu sa u muža v dospelosti prejaví ako nedostatočná sexuálna túžba (pokles libida), neplodnosť a/alebo erektilná dysfunkcia. Ďalšími príznakmi sú únavový syndróm, depresie, úbytok svalovej hmoty a pokles hustoty kostí. Hladiny testosterónu začínajú vo veku okolo 35 rokov postupne klesať. 

 

Obrázok. Príznaky nedostatku testosterónu u muža. Zdroj: stránka Testosteron.guru dostupné na https://www.testosteron.guru/sk/magazin/vsetko-co-potrebujete-vediet-o-testosterone

Vyšetrenie hladiny testosterónu

Vyšetrenia testosterónu aj prípadnú následnú liečbu riešia urológovia alebo endokrinológovia. Na zistenie hladiny testosterónu v tele slúžia krvné testy. Tie je potrebné realizovať v ranných hodinách, pretože hladina testosterónu môže počas dňa kolísať. Referenčné hodnoty u mužov závisia od veku, u mužov v produktívnom veku to znamená 9-28 nmol/L. Popri hladinách testosterónu sa obvykle vyšetrujú aj testy ďalších hormónov ako sú estrogény (E2), luteinizačný (LH) a folikulostimulačný (FSH) hormón a ďalšie podľa uváženia urológa a endokrinológa.

Liečba zníženej hladiny testosterónu

V prípade, že sa u pacienta zistí znížená hladina testosterónu, alebo v niektorých prípadoch hraničná hladina spolu s typickými príznakmi je nutné určiť príčinu a podľa nej stanoviť liečbu. Táto slúži buď k odstráneniu príčiny, ako je napríklad varikokéla, hydrokéla a ďalšie urologické alebo endokrinné problémy.  Ak sa táto nezistí alebo sa nedá odporúča sa upraviť životosprávu a ak to nestačí zahájiť liečbu testosterónom.

V životospráve je dôležité zabezpečiť dostatok spánku, normálnu hladinu vitamínu D a v diéte dostatok tukov a zinku. Veľmi dôležité je odstrániť nadváhu a dosiahnuť normálnu hmotnosť. V tukovom tkanive sa testosterón odbúrava na ženské estrogény, ktoré blokujú tvorbu stimulačných hormónov LH a FSH a tým aj tvorbu testosterónu. Nadmerný príjem alkoholu znižuje takisto tvorbu testosterónu. Úloha rôznych odporúčaných výživových doplnkov je sporná.

Pokiaľ úprava životosprávy nestačí zaháji sa liečba testosterónom. Najčastejšie sa testosterón podáva injekčne do svalu každých 6-14 týždňov podľa určenia lekára. Testosterón sa môže podávať aj vo forme gélov, ktoré sa aplikujú na kožu hrudníka alebo ramien, táto liečba však býva pre mnohých menej účinná a pomerne komplikovaná. Na niektorých pracoviskách vo svete sa skúšalo aj podávanie tabletiek, ktoré blokujú účinok estrogénov ako je tamoxifen alebo klomifen, tzv antiestrogénov.  U nás sa však táto liečba zatiaľ bežne nepoužíva. 

Pred začiatkom liečby u mužov je nutné zvážiťkontraindikácie pre liečbu ako sú rakovina prostaty, zvýšená hladina prostatického markera PSA ( > 4 ng/ml), karcinóm prsníka, nádor pečene (súčasný alebo prekonaný), srdcové zlyhávanie alebo prekonaná cievna mozgová príhoda.

Pokiaľ sa dodržiava odporúčané dávkovanie a pacient chodí na kontroly, liečba testosterónom býva subjektívne veľmi dobre tolerovaná. Vedľajším účinkom je pokles tvorby spermií a následná neplodnosť počas liečby testosterónom. U mužov vo vyššom veku toto zvyčajne nie je väčší problém, u mladších mužov je to však faktor, ktorý treba dôsledne zvážiť. V takomto prípade stojí za zváženie prekonzultovať možnosť užívanie antiestrogénov, ktoré naopak neplodnosť zlepšujú. Okrem poklesu počtu spermií, liečba testosterónom nemáva vážne vedľajšie účinky. Z menej závažných sa u niektorých pacientov môžu byť vyskytnúť mierne výkyvy nálad na začiatku liečby a pár dní po podaní ďalšej dávky.

U niektorých sa podávanie testosterónu spája s predstavou svalnatých kulturistov s množstvom hrozivých vedľajších účinkov alebo naopak nenásytného sexuálneho predátora. Toto však pri liečbe normálnymi dávkami testosterónu (tzv substitučnej – náhradnej) nehrozí. Pri liečbe sa z muža určite nestane žiadne agresívne svalové monštrum, žiaden Hulk ani sexuálny predátor. Je pravdou, že vo svete kulturistiky sa často užívajú anaboliká, včítane v testesterónu, tieto sa však dávkujú v extrémnych tzv. anabolických dávkach (aj 10x vyšších ako je normálne) a obvykle aj bez lekárskeho dohľadu. Čo sa týka libida, pri liečbe sa upraví do normálu.

Testosterón a  Crohnova choroba

Z výskumov na bunkovej úrovni je známe, že testosterón hrá dôležitú stimulačnú úlohu v imunitnom systéme. Reguluje dozrievanie bielych krviniek a produkciu bielkovín vedúcich k zápalovej reakcii [1, 2]. V súčasnosti existuje veľa diskusií o úlohe testosterónu pri vzniku autoimunitných ochorení. Jednou z nich je aj Crohnova choroba.

Znížená hladina testosterónu je u mužov s Crohnovou chorobou pomerne častá. Postihuje okolo 5-10% pacientov bohužiaľ málokedy sa na túto možnú poruchu myslí.  Zdá sa, že je spojená s aktivitou ochorenia ako aj jeho trvaním.

Nedávno bola publikovaná zaujímavá štúdia Dr. Nassera a kolegov z Nemecka a Sýrie [3]. Lekári skúmali vplyv liečby testosterónom u 92 mužov s Crohnovou chorobou, ktorí mali na začiatku nízku hladinu testosterónu. Kontrolnú skupinu tvorilo 14 mužov s Crohnovou chorobou a nízkou hladinou testosterónu, ktorí liečbu testosterónom odmietli. Na začiatku štúdie boli priemerné hladiny testosterónu v celej kohorte pod dolnou hranicou normy, teda nedostatočné. Pacienti dostávali testosterón undekanoát v dávke 1000mg vo forme svalovej injekcie každých 10-14 týždňov podľa potreby a boli sledovaní po dobu 7 rokov. Počas liečby sa hladina testosterónu postupne normalizovala v liečenej skupine v priebehu 12-24 mesiacov a následne zostala stabilná. V kontrolnej skupine hladina testosterónu naďalej mierne klesala.

Výsledky štúdie boli prekvapivé. V priebehu 1 roka sa znížila aktivita ochorenia na polovicu a do dvoch rokov bola väčšina mužov bez ťažkostí (v klinickej remisii). Ústup klinických ťažkostí bol následne dlhodobý po dobu 7 rokov sledovania (viď obrázok).

 

 

Obrázok: Vplyv testosterónu na CDIA u 92 mužov liečených testosterónom vporovnaní so 14 pacientami, ktorí neužívali žiadny testosterón. Na grafe je zaznamnený vývoj indexu CDAI u mužov s nízkou hladinou  liečených testosterónom (plné krúžky) alebo neliečených (prázdne krúžky). Index CDAI meria aktivitu zápalovej aktivity u pacientov s Crohnovou chorobou, čím je vyšší, tým je ochorenia vážnejšie. Pri hodnote pod 150 sa považuje ochorenia v kľude.

 

Naopak v kontrolnej skupine neboli pozorované žiadne zmeny. Počas užívania testosterónu neboli zaznamenané žiadne jeho významné vedľajšie účinky

Záver

Testosterón je dôležitý mužský hormón so známym protizápalovým účinkom. Na základe publikovanej štúdie, by nedostatočná hladina testosterónu mohla hrať úlohu vo vzniku a priebehu Crohnovej choroby. Ak má muž s Crohnovou chorobou príznaky ktoré by mohli byť spôsobené zníženou hladinou testosterónu ako sú znížené libido, únava, depresie, úbytok svalovej alebo kostnej hmoty mal by stav prediskutovať s lekárom a stanoviť hladinu testosterónu. Ak je táto znížená, liečba testosterónom (substitúcia) zrejme priaznivo pôsobí na črevný zápal. V jednej menšej klinickej štúdii viedla liečba k dlhodobému ústupu ťažkostí u väčšiny pacientov.

Referencie

  1. Herring MJ, Oskui PM, Hale SL, et al. Testosterone and the cardiovascular system: a comprehensive review of the basic science literature. Journal of the American Heart Association. 2013;2(4):e000271.
  2. Vodo S, Bechi N, Petroni A, et al. Testosterone-induced effects on lipids and inflammation. Mediators of inflammation. 2013;2013.
  3. Nasser M, Haider A, Saad F, et al. Testosterone therapy in men with Crohn’s disease improves the clinical course of the disease: data from long-term observational registry study. Hormone molecular biology and clinical investigation. 2015;22(3):111-7. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26020563

Mohlo by Vás zaujímať

Diéta počas vzplanutia Crohnovej choroby

Liečba Crohnovej choroby

Životospráva pri Crohnovej chorobe

Ako prestať fajčiť pri Crohnovej chorobe