IBD Kalkulačka – vypočítajte si aktivitu ochorenia online pomocou indexov, ktoré používajú lekári

Indexy aktivity črevných zápalov

Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída sú ochorenia, pri ktorých sa striedajú obdobia bez ťažkostí (latinsky remisia) a obdobia, kedy sú prítomné rôzne intenzívne ťažkosti (latinsky relaps, anglicky flare-up).

Lekári bežne hodnotia mieru aktivity podľa skórovacích modelov. Podľa výsledku sa následne nasadzuje alebo upravuje liečba.

Medzi najčastejšie indexy, ktorými sa hodnotí aktivita Crohnovej choroby patria klinické skóre CDAI (index aktivity Crohnovej choroby) a HBI (Harvey-Bradshaw index) a endoskopické skóre CDEIS (endoskopický index závažnosti Crohnovej choroby), SES-CD (jednoduché endoskopické skóre pre Crohnovu chorobu) a špeciálna skóre posúdenia zápalu po operácii prechodu tenkého a hrubého čreva (latinsky po ileocekálnej resekcii) Rutgeertsove skóre (stratifikácia rizika klinickej pooperačnej rekurencie)

Aktivita ulceróznej kolitída sa hodnotí jednoduchšie, používa sa Mayo skóre (index aktivity ulceróznej kolitídy) a jeho endoskopické podskóre eMayo.

Existuje aj jednoduchý dotazník kvality života, tzv sIBDQ ( z angličtiny: short Inflammatory bowel disease questionnaire), ktorý sa používa u oboch ochorení na posúdenie aktivity.

 

Online kalkulačka

Všetky tieto index môžete nájsť na online kalkulačke:

 

www.ibdkalkulacka.sk

 

 

 

Na tejto stránke si môžete vypočítať hodnotu toho, ktorého indexu a následne orientačne vyhodnotiť aktivitu svojho ochorenia. TReba mať na pamäti, že stránku používajú najmä lekári, a niektoré otázky a výsledky môžu mať k dispozícii iba oni. Typickým príkladom sú hodnotenia endoskopických nálezov. Na druhej strane indexy klinickej aktivity si môže pacient vypočítať často aj sám.

 

Hodnotenie výsledkov

Na stránke odpovedáte na jednoduché otázky a automaticky sa vypočítava hodnota indexu. Výsledok sa hodnotí podľa nasledovných tabuliek. Často je dôležitý najmä vývoj hodnoty indexu počas liečby alebo v čase kľudu.

 

Výsledok HBI sa hodnotí nasledovne

Skóre HBI Hodnotenie
< 5 remisia
5 – 7 mierna aktivita ochorenia
8 – 16 stredne ťažká aktivita ochorenia
> 16 ťažká aktivita ochorenia

Výsledok Mayo skóre sa hodnotí

MAyo Skóre Hodnotenie
menej ako 2 remisia
2 – 5 mierna aktivita
6 – 10 stredná aktivita
viac ako 10 vysoká aktivita

Výsledok sIBDQ sa interpretuje podľa týchto výsledkov:

Skóre Hodnotenie
menej ako 30 vysoká aktivita ochorenia
30 – 39 ľahká aktivita ochorenia
40 – 50 stredná aktivita ochorenia
viac ako 50 remisia

No a výsledok Rutgeertsovho skóre po operáciách sa hodnotí nasledovne:

Skóre Hodnotenie
i0 pooperačná endoskopická remisia
i1 pooperačná endoskopická remisia
i2 značná pooperačná rekurencia
i3 pokročilá pooperačná rekurencia
i4 pokročilá pooperačná rekurencia

 

Na stránke www.ibdkalkulacka.sk je možné nájsť a bližší popis jednotlivých indexov s návodom na ich použitie a príkladmi nálezov.

 

Stránka vznikla vďaka edukačnému grantu spoločnosti AbbVie a vypracovala ju skupina expertov z Pracovnej skupiny pre liečbu IBD pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Preklad indexov do slovenčiny zabezpečil Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.